اخبار

سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان طی پیامی از همکاری مردم شهرستان دهگلان تشکر کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان طی پیامی از همکاری مردم شهرستان دهگلان تشکر کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان طی پیامی از همکاری مردم شهرستان دهگلان تشکر کرد.
متن پیام:
بدینوسیله از همکاری و همراهی مشفقانه شما مردم عزیز، در راستای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا شهرستان که شعار «در خانه بمانیم» را با همکاری در تعطیلی اصناف و بازار و پرهیز از ترددهای غیر ضروری و خودداری از ایجاد تجمعات و عدم برگزاری روز سیزده بدر «روز طبیعت» و نهایت همکاری با ستاد در بحث فاصله گذاری اجتماعی جامه عمل پوشاندید کمال تقدیر و تشکر را داریم و امید است با ادامه این همکاری دلسوزانه شاهد قطع کامل زنجیره انتقال این بیماری در شهرستان دهگلان و کشور عزیزمان باشیم.

فرزاد شمس
سرپرست فرمانداری و رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان دهگلان

بازدید [ 67 ]
برچسب ها