اخبار

شهادت مولای متقیان امام علی (ع) تسلیت باد

پیامبر خدا «ص»: هركه از روى ايمان و براى رسيدن بـه ثواب الهى، شب قدر را بـه پرستش بگذراند، گناهان گذشته اش آمرزيده مى شود
شهادت مولای متقیان امام علی (ع) تسلیت باد

به شهر کوفه در محراب طاعت

علی شد کشته در حال عبادت

ز پور ملجم مردود کافر

بخون شد غوطه ور ساقی کوثر

 

شهادت مولای متقیان امام علی (ع)  تسلیت باد

 

بازدید [ 501 ]
برچسب ها