اخبار

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای دهگلان به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه بامواد مخدر امروز پنج شنبه ۹۹/۳/۲۹باحضور فرماندار و مسئولین شهرستان

غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای دهگلان به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه بامواد مخدر امروز پنج شنبه ۹۹/۳/۲۹باحضور فرماندار و مسئولین شهرستان
غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای دهگلان به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه بامواد مخدر امروز پنج شنبه ۹۹/۳/۲۹باحضور مسئولین شهرستان

بازدید [ 112 ]
برچسب ها