فرمانداران پیشین شهرستان دهگلان

2- نام و نام خانوادگی : محمد رضایی

از تاریخ : 1390 لغایت 1392

 

1- نام و نام خانوادگی : علی مفاخری (اولین فرماندار شهرستان)

از تاریخ : 1387 لغایت 1390

 

 

 

بازدید [ 4439 ]