معاونت عمران و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: مسلم رضایی

محل تولد: قروه

سال تولد: 1362

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

سوابق: مهندس پایه 2 رشته سازه ، عضو سازمان نظام مهندسی ساخنمان استان کردستان از

سال 86 تاکنون

مسئول دبیرخانه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان از سال 91 تاکنون

کارشناش امور شهری و شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها در فرمانداری

دهگلان از سال 91 تاکنون

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری دهگلان تاکنون

بازدید [ 2933 ]