اخبار

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهگلان معرفی شد

با حضور دکتر جمال ارشدی فرماندار دهگلان، مسلم رضایی به عنوان معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهگلان معرفی شد.
معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهگلان معرفی شد
با حضور دکتر جمال ارشدی فرماندار دهگلان، مسلم رضایی به عنوان معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهگلان معرفی شد.

بازدید [ 599 ]
برچسب ها