معرفی فرماندار

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:فرزاد شمس

محل تولد: کامیاران

سال تولد: 1355

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق: معاون فرمانداری سروآباد

 سرپرست فرمانداری سروآباد

 معاون مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات استانداری

 

بازدید [ 3191 ]
برچسب ها