اخبار

نشست شورای هماهنگی امر به معروف ونهی ازمنکر شهرستان دهگلان با حضور اعضا

نشست  شورای هماهنگی امر به معروف ونهی ازمنکر شهرستان دهگلان با حضور اعضا
نشست  شورای هماهنگی امر به معروف ونهی ازمنکر شهرستان دهگلان با حضور اعضا

بازدید [ 21 ]
برچسب ها