اخبار

نشست صمیمی فرماندار دهگلان با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان

دکتر ارشدی فرماندار دهگلان در این نشست بعد از ارائه گزارش انجمنهای فعال فرهنگی و هنری شهرستان، با اشاره به قدرت فرهنگ و اینکه نگاهش فرهنگی است اظهار داشت: فرهنگ باید وسیعتر شود و آنچه که از فرهنگ گذشته داریم باید بازنمایی شده و به صحنه بیایند زیرا اگر فرهنگ ما به صحنه نیاید مدغربی و تفکرات رادیکالیسم جانیشن فرهنگ اصیل ما خواهد شد.
نشست صمیمی فرماندار دهگلان با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان

در این نشست انجمنهای فعال در حوزه های مختلف فرهنگی ضمن ارائه گزارش و مشکلات حوزه کاری خود با حضور فرماندار دهگلان خواستار حل آن شدند.
  دکتر ارشدی فرماندار دهگلان در این نشست بعد از ارائه گزارش انجمنهای فعال  فرهنگی و هنری شهرستان با اشاره به قدرت فرهنگ و اینکه نگاهش فرهنگی است اظهار داشت: فرهنگ باید وسیعتر شود و آنچه که از فرهنگ گذشته داریم باید بازنمایی شده و به صحنه بیایند زیرا اگر فرهنگ ما به صحنه نیاید مدغربی و تفکرات رادیکالیسم جانیشن فرهنگ اصیل ما خواهد شد.
 وی با تاکید برباز نمایی ریشه و فرهنگ اصیل منطقه اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در ابعاد فرهنگی عدم حضور ماست و نکته ای که باید بسیار به آن توجه شود نباید فرهنگ، آداب و رسوم ما به انحصار در آید زیرا فرهنگ در بطن مردم است که انحصاری بودن آن  باعث ضربه جبران ناپذیر به فرهنگ اصیل ما خواهد شد.
فرماندار دهگلان افزود: یکی از ارکان جامعه دمکراتیک  انجمن و احزاب است اگر رشد کنند به نفع سیستم وجامعه مدنی و هر چه تضعیف شوند باعث وجود مشکلات  بیشتر برای جامعه است پس سعی می شود که انجمنهای شهرستان توسعه یافته و مشکلات آنان برطرف شود.
وی افزود: اگر توسعه فرهنگی در شهرستان بوجود آید  باعث توسعه اقتصادی آموزشی و سایر حوزه ها می شود اما اگر فرهنگ در حاشیه و یا انحصار قرار گیرد تضعیف شده و باعث مشکلات در گیر حوزه ها خواهد شد.
 ارشدی با تاکید بر تخصص گرایی در حوزه فرهنگی اظهار داشت: در همه حوزه ها باید تخصص حاکم باشد و برای اجرای هر برنامه  متولیان آن دخیل باشند.
وی با اشاره به موسیقی غنی عرفانی در منطقه گفت: باید در جشنواره فرهنگ و هنر گروه دف نوازی و مولودی خوانی هم حضور یابد چونکه جزء موسیقی عرفانی است و نباید خلاء ایجاد شود باید سعی کنیم از طریق رسانه ها  آداب و رسوم رایج منطقه را احیا کنیم.
 فرماندار دهگلان درادامه گفت: متاسفانه  نوعی آشفتگی در برنامه های فرهنگی حتی دراستان هم وجود دارد که این مشکل باید در شهرستان کنترل شود و باید تقویم فرهنگی تدوین شود که در هنگام برگزارش مراسم دستگاههای دیگر حق برگزار مراسمات دیگر در آن زمان نداشته باشند.
ارشدی از انجمنها خواست که نباید ابزارهیچ گروه و دسته ای شوند زیرا اگر ابزار شوند ماهیت فرهنگی از دست می رود و آنچه که ذات فرهنگ است باید رعایت شود که انجمنها نباید به هیچ عنوان وابسته شوند  و با تعریف منبع در آمد باید خودشان مستقل باشند.
 وی با اشاره به توانایی حوزه ادبی شهرستان گفت:ادبیات منطقه از توانایی بالایی برخوردار است سعی می شود از اعتبارات حوزه هنری از نویسندگان و ناشران حمایت شود.
ارشدی با تاکید بر تاسیس دو دبیرخانه جشنواره لیلاخ و جشنواره دائمی مولودی خوانی گفت: این دو جشنواره باید هر سال در شهرستان دهگلان برگزار شود.
فرماندار دهگلان خواستار دعوت قاریان قرآن در ماه رمضان به شهرستان شد و گفت: باید در مساجد سطح شهرستان مراسم مولودی خوانی در ماه رمضان برگزار شود.

بازدید [ 764 ]
برچسب ها