اخبار

در خصوص طرح های اشتغال زایی در شهرستان

نشست فرماندار با دکتر حسینی مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری کردستان

نشست فرماندار با دکتر حسینی مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری، سلیمی مدیر کل صنایع جهاد کشاورزی، جناب آقای اسدی و کارشناسان اداره تعاون و کار استان
نشست فرماندار با دکتر حسینی مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری کردستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: در این نشست فرماندار شهرستان دهگلان کوهسار دادور در خصوص طرح های اشتغال زایی شهرستان دهگلان با دکتر حسینی مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری، سلیمی مدیر کل صنایع جهاد کشاورزی، جناب آقای اسدی و کارشناسان اداره تعاون و کار استان به گفتگو پرداختند.

 

بازدید [ 345 ]
برچسب ها