اخبار

نشست فرماندار و بخشداران با حضور سرپرست اداره صمت در خصوص توزیع و سهمیه بندی آرد شهرستان

نشست فرماندار و بخشداران با حضور سرپرست اداره صمت در خصوص توزیع و سهمیه بندی آرد شهرستان
نشست فرماندار و بخشداران با حضور سرپرست اداره صمت در خصوص توزیع و سهمیه بندی آرد شهرستان 

بازدید [ 163 ]
برچسب ها