اخبار بخشداری ها

نشست مشورتی دهیاران

نشست مشورتی دهیاران
عناوین جلسه:
حضور مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر
صندوق بیمه کشاورزان
در خصوص وضعیت راه های روستاییی و لذوما ترمیم
وضعیت اطلاع رسانی در خصوص مدیریت بحران - بارش های فصلی و مادران باردار
وضعیت خدمات رسانی ادارات 
حفاظت از مراتع سطح بخش مرکزی
لزوم شناسایی اماکن پرخطر توسط دهیاران

بازدید [ 190 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط