اخبار

همزمان با سراسر کشور غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان

همزمان با سراسر کشور غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان
همزمان با سراسر کشور غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مسئولین شهرستان در مزار شهدای دهگلان صورت گرفت.

بازدید [ 673 ]
برچسب ها