اخبار

پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی، جشن نیکوکاری

جشن نیکوکاری با حضور معاون سیاسی فرمانداری در محل برپایی پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی در سطح شهرستان
پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی، جشن نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: جشن نیکوکاری در محل برپایی پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی در سطح شهرستان با حضور معاون سیاسی فرماندار آقای محمدی و به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان برگزار شد.

 

بازدید [ 348 ]
برچسب ها