اخبار

پیگیری فرماندار در جهت رفع موانع جذب تسهیلات یک واحد اقتصادی در شهرستان دهگلان

پیشنهاد فرماندار، مدیر شهرستانی برای رفع موانع سامانه کارا در پرداخت تسهیلات کار آفرین دهگلانی
پیگیری فرماندار در جهت  رفع موانع جذب تسهیلات یک واحد اقتصادی در شهرستان دهگلان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: با پیگیری فرماندار در جهت  رفع موانع جذب تسهیلات یک واحد اقتصادی در شهرستان دهگلان  که با حمایت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استاندار ومدیر کل محترم جذب سرمایه گذاری استانداری وپیگیری فرماندار در خصوص پیشنهاد مدیر شهرستانی برای رفع موانع سامانه کارا در پرداخت تسهیلات کار آفرین دهگلانی، پس از بازدید  نماینده  محترم وزارت  کار ، وتصویب در جلسه  فرمانداری این وام در اختیار این واحد اقتصادی قرار می گیرد وسرمایه لازم برای توسعه آن  تامین می گردد.

 

بازدید [ 316 ]
برچسب ها