اخبار

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه گفت: پرداختن به مباحث سلامت وامنیت غذایی جامعه بسیار مهم و ارزشمند می باشد که دو نعمت سلامتی و امنیت که انسان تا وقتی آنها را از دست ندهد، قدر و ارزش آن را نمی داند. لذا همه مسئولین و خصوصا متولیان امر بایستی در جهت فراهم نمودن بستر و زمینه سلامت و امنیت غذایی خانواده ها بیش از پیش تلاش نمایند.
مقام عالی دولت در شهرستان در ادامه تصریح کرد: بایستی تدابیر یاندیشیده شود که در طول سال نظارت دقیق و مستمری بر کلیه شبکه های تولید، توزیع و مراکز ارائه خدمات عمومی به مردم از طریق شبکه بهداشت و درمان و دیگر اعضای کارگروه سلامت صورت پذیرد.
فرماندار دهگلان  همچنین  از شهرداری بلبان آباد خواست تا زمان برعهده گرفتن آبفای شهرداری بلبان آباد نسبت به حل مشکل شکستگی فاضلاب این شهر اقدام نماید.
فرماندار دهگلان برای حل مشکلات خروجی روستاهای که سیستم فاضلاب دارند از بخشداران بخش مرکزی وبخش بلبان آباد خواست برای حل مشکل  فاضلاب روستاهای باشماق، قروچای،صادق آباد،شعبانی و قره بلاغ پنجه اقدام فوری صورت گیرد.
فرماندار دهگلان ضمن نگرانی از شهرداری نسبت به بسته شدن سرویس بهداشتی مسیر سنندج به تهران و نامناسب بودن سرویس بهداشتی ترمینال مرکزی و بلبان آباد از شهرداری خواست به این وضعیت نابه سامان پایان داده و هرچه سریعتر سرویس بهداشتی این دو مکان ساماندهی شوند.
  نظری در ادامه از شورای شهر و شهرداری خواست مشکلات آب شرب پارک لاله و وضعیت نا بسامان سرویس بهداشتی داخل پار ک لاله  نیز سرو سامان داده شود.

بازدید [ 1811 ]
برچسب ها