اخبار

گرامیداشت هفته کارگر وروز بسیج کارگری در محل سالن جلسات فرمانداری باحضور فرماندار

گرامیداشت هفته کارگر وروز بسیج کارگری در محل سالن جلسات فرمانداری باحضور فرماندار
گرامیداشت هفته کارگر وروز بسیج کارگری در محل سالن جلسات فرمانداری باحضور فرماندار ،ناحیه مقاومت ،اداره کار و تامین اجتماعی وانجمن های کارگری شهرستان برگزار واز اعضا ،تقدیر به عمل آمد.

بازدید [ 132 ]
برچسب ها