اخبار

گزارش تصویری ماقات مردمی با فرماندار

گزارش تصویری ماقات مردمی با فرماندار
گزارش تصویری ماقات مردمی با فرماندار 
دوشنبه های هر هفته مردم مستقیما با فرماندار دیدار خواهند کرد و مسایل و مشکلات خود را با فرماندار در میان می گزارند.

بازدید [ 133 ]
برچسب ها