اخبار

سومین جلسه شورای مشورتی امور ایثارگران

با ریاست محمدی معاون سیاسی، امنیتی فرماندار و سایر ادارات مدعو در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید
 سومین جلسه شورای مشورتی امور ایثارگران
به گزارش روابط عمومی فرمانداری: محمدی معاون سیاسی، امنیتی  دستور کار جلسه را باعنوان  خدمات دهی بانکها به امور ایثارگران ، مناسب سازی معابر و خیابانها جهت تردد ایثارگران و پیگیری مصوبات قبلی برگزار کردند .

بازدید [ 364 ]
برچسب ها