اخبار بخشداری ها

۳ خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد.

 ۳ خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد.
 ۳ خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 
🔵  سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد.

بازدید [ 107 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط