جلسه آموزشی توجیهی داوطلبان شورای اسلامی شهردهگلان و بلبان آباد با حضور فرماندار برگزار شد.
18 ارديبهشت 96  01:43 ب.ظ
نظری فرماندار شهرستان دهگلان در جلسه آموزشی توجیهی داوطلبان شورای اسلامی شهردهگلان و بلبان آباد ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده کاندیداهای شورای اسلامی در صحنه انتخابات از آنها خواست که از همه توان و امکانات قانونی برای معرفی خود به مردم تلاش نمایند و از تخریب و انجام موارد غیر قانونی در تبلیغات خودداری نمایند.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده کاندیداهای شورای اسلامی در صحنه انتخابات از آنها خواست که از همه توان و امکانات قانونی برای معرفی خود به مردم تلاش نمایند و از تخریب و انجام موارد غیر قانونی در تبلیغات خودداری نمایند.

وی با تاکید بر رعایت اخلاق و رفتار اسلامی کاندیداها در هنگام تبلیغات عنوان کرد: کاندیداها با تخریب و نفی یکدیگر و زیرسوال بردن خدمات دولت های فعلی و  قبلی، اقداماتی که بهانه ای به دست دشمنان اسلام و نظام دهد انجام ندهند.

نظری با تأکید بر احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات توسط داوطلبان بیان کرد: داوطلبان در اظهارات خود و تبلیغات انتخاباتی، اصول و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی را مدنظر قرار دهند.

وی با تأکید بر احترام به قوانین و مقررات انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات توسط داوطلبان بیان کرد: داوطلبان در اظهارات خود و تبلیغات انتخاباتی، اصول و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه گفت: امروز مهمترین اصل حضور گسترده مردم در انتخابات سرنوشت ساز دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاست و این امر زمانی محقق خواهد شد که مردم نسبت به قانونمداری همه داوطلبان یقین حاصل کنند.

فرماندار دهگلان حضور گسترده مردم در انتخابات را یک عامل مهم در مصونیت نظام جمهوی اسلامی دانست و گفت: حضور پرشور شما داوطلبان در عرصه انتخابات نیز می‌تواند سهم بسزایی در حضور گسترده مردم داشته باشد.

نظری تصریح کرد : یکی از مهمترین وظایفی که باید از سوی داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مد نظر قرار گیرد، عمل به قانون است که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان