مرکز کوهورت دهگلان با حضور معاون وزیر بهداشت، فرماندار دهگلان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان افتتاح شد.
12 مرداد 96  09:38 ق.ظ
دکتر احمدی معاون وزیر علوم پزشکی کشور، راه اندازی کوهورت دهگلان را در ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت و فراهم نمودن زمینه تعامل دانشگاه با دانشگاه های بین المللی، ایجاد انگیزه و تحرک و برنامه ریزی برای حرکت به سوی پزشکی دقیق و شخصی سازی و ارتقاء سطح مقالات و کمک به تحقیقات بالینی موثر دانست.

دکتر احمدی معاون وزیر علوم پزشکی کشور، راه اندازی کوهورت دهگلان را در ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت و فراهم نمودن زمینه تعامل دانشگاه با دانشگاه های بین المللی، ایجاد انگیزه و تحرک و برنامه ریزی برای حرکت به سوی پزشکی دقیق و شخصی سازی و ارتقاء سطح مقالات و کمک به تحقیقات بالینی موثر دانست.

 وی گفت: مطالعه کهورت دهگلان یک مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر 10 ساله است که اجرا خواهد شد و حجم نمونه اولیه مطالعه 10000 نفر است. که در راستای مطالعه همگروهی آینده نگر کشوری (پرشین کهورت)  پایه ریزی شده است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: در این طرح تعداد 10000هزار نفر از شهروندان دهگلان به مدت حداقل ده سال تحت معاینه و پیگیری خواهند گرفت و هدف از این مطالعات پیشگیری از عوامل خطر ساز در زمینه بیماریهای قلبی _ عروقی در این شهرستان می باشد.

کهورت چیست؟

مطالعه هم‌گروهی(انگلیسی:Cohort Study) نوعی مطالعه طولی (گونه‌ای از مطالعات مشاهده‌ای) است که در پزشکی، علوم اجتماعی، علوم آماری و اکولوژی کاربرد دارد. این مطالعات به بررسی فاکتورهای خطر می‌پردازد و گروهی از افراد سالم (بدور از بیماری) را تحت بررسی قرار می‌دهد. از روابط و همبستگی‌ها جهت تعیین میزان خطر عوامل خطر درکنار هم استفاده می‌کند.

این مطالعات نوعی از طراحی مطالعات بالینی است که باید با مطالعهٔ مقطعی مقایسه شود. مطالعات هم‌گروهی (کوهورت) بیشتر آینده‌نگر است. هم‌گروهه به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که تجربه‌های رایج خود در یک زمان مشخص شده را با هم تسهیم می‌کند. (به عنوان مثال تولد، استفاده از یک دارو یا واکسیناسیون یا یک آلوده کننده یا انجام یک روش درمانی مشخص) به گروهی از مردم که در یک روز یا در یک دورهٔ زمانی مشخص به دنیا می‌آیند را هم‌گروهی تولد گفته می‌شود ممکن است این گروه تطبیقی هر کدام در یک گروه هم‌گروهی دیگر قرار بگیرد یا در بررسی دیگری مثل در معرض ماده‌ای بودن قرار گرفته باشد ولی از یک نظر دیگر (با یک ویزگی خاص مشترک) در این گروه قرار می‌گیرند. زیرگروه‌هایی که در یک هم‌گروهه قرار دارند ممکن است با یکدیگر مقایسه شوند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان